KAMEŇ A SPOLOČNÍCI
KAMEŇ A SPOLOČNÍCI

Údržba zelene

Od roku 1994 sa zaoberáme starostlivosťou o zeleň. Tak ako v obchode a servise aj v tejto oblasti dbáme o vzdelávanie personálu a snažíme sa o ohľaduplné správanie voči životnému prostrediu.

Vykonávame kosenie, výruby drevín, rizikové výruby, strihy drevín, orezávanie drevín, likvidáciu burín mechanicky, čistenie pozemkov od nežiadúcej vegetácie, vertikutáciu trávnikov , vysávanie resp. čistenie záhradných jazier a pod. Ovládame starostlivosť o pestované kultúry ale aj zanedbané plochy. Odpad recyklujeme prirodzene t.j. mulčovacími kosačkami, staré trávy dokážeme rozomlieť spolu s krtincami a kríkmi kladivovým mulčovacím zariadením, drevný odpad zmeníme na štiepku ktorá je opäť použiteľná.
Zvládame väčších, zmluvných partnerov ale aj menšie operatívne objednávky.

Pracujeme s ručnou technikou STIHL, VIKING, kosačkami SCAG, likvidujeme burinu mulčovačom KUHN s traktorom John Deere, drevný odpad drvíme drvičom NHS, odpad z práce transportujeme na malo resp. veľkoobjemovej vlečke. Pri práci používame biologicky nezávadné oleje a všetku techniku udržiavame dlhodobo v perfektnom technickom stave, tak aby sme nespôsobovali akékoľvek znečistenie životného prostredia. Snažíme sa maximum odpadu recyklovať na mieste vzniku a takto prirodzene pomáhať udržať kolobeh života v prírode.

Radi poskytneme odbornú pomoc pri praktickom riešení konkrétnej úlohy aj s možnosťou prepočtu či si služby objednať alebo zvládať nákupom vlastnej techniky.

KAMEŇ A SPOLOČNÍCI

Optimalizované pre rozlíšenie 1024x768 a viac
© 2008 KAMEŇ A SPOLOČNÍCI • design ELPO • hosting BESTWEB